Çerez Politikası

POLİTİKA HAKKINDA

Salihagaoglu Gıda San Tic Ltd Şti, (“Şirket”), www.salihagaoglu.com internet sitesini (“Site”) ziyaret eden kullanıcıların ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek ve ziyaretçi deneyimlerini iyileştirmek amacıyla sitede çerezler (cookies), pikseller ve web işaretçileri gibi çerez benzeri teknolojileri (tümü “Çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu Politika, www.salihagaoglu.com internet sitesini ziyaret eden tüm gerçek kişileri kapsamına almaktadır.

Bu Politika’da zaman zaman güncellemeler yapmamız gerekebilir. Bu nedenle zaman zaman internet sitemizi ziyaret ederek Politikanın son versiyonunu kontrol etmenizi öneririz.

Sorularınız için info@salihagaoglu.com adresi üzerinden İrtibat Kişimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


VERİ SORUMLUSU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Şirket, internet sitesi üzerinden ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında, veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

İnternet sitemiz bazı üçüncü taraf internet sitelerine yönlendirmeler içerebilir. Bu Politika metni, sizi Şirket’in çerez kullanımı hakkında bilgilendirmekte olup; diğer veri sorumlularının çerez kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için, ilgili veri sorumlularının politikalarını incelemenizi öneririz.


ÇEREZLER (COOKIES) NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Çerez, kullanıcı bir internet sitesine eriştiğinde bilgisayarına, telefonuna veya tarayıcısına indirilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitesi ziyaretçilerinin tanınmasına ve ziyaret tercihleri veya geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına olanak tanır. Depolanan bilgiler, internet sitesini her ziyaret edişinizde internet sitesine gönderilir. Bu sayede internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde önceki ziyaretiniz ile ilgili bilgiler (kullanıcı adınız ve tercihleriniz gibi) hatırlanır.

Çerez türleri, ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler (birinci taraf çerezler) veya görüntülediğiniz sayfada içerik sunan diğer internet siteleri tarafından oluşturulan çerezler (üçüncü taraf çerezler) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Çerezler ayrıca, kullanım amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıdaki tabloda hangi çerez kategorilerinin hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır:

KATEGORİLER
AÇIKLAMALAR

TEKNİK / ZORUNLU ÇEREZLER

Sitenin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Teknik çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde Site’nin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir.
ANALİTİK ÇEREZLER (PERFORMANS ÇEREZLERİ) Site ziyaretçilerinin internet sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi almak ve ziyaretçi deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, ziyaretçiler tarafından görüntülenen sayfalar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri içerir.
İŞLEVSELLİK / KİŞİSELLEŞTİRME ÇEREZLERİ Site ziyaretçilerine kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler dil tercihleriniz ve kullanıcı adınız gibi tercihlerinizin internet sitesini ziyaret edişinizde hatırlanmasını sağlar.
HEDEFLAME / PAZARLAMA ÇEREZLERİ Ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre reklam sunulması ve sunulan reklamların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

 
Aşağıda internet sitemizde kullanılan çerezler ve bunları kullanım amaçlarına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır:


BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER VE KULLANIM AMAÇLARI

İnternet sitemizde kullanılan, doğrudan Salih Ağaoğlu tarafından oluşturulan birinci taraf çerezler ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

ÇEREZ İSMİ
ÇEREZ KULLANIM AMACI

_y

Shopify'ın analiz paketiyle ilişkilidir.

_s

Shopify'ın analiz paketiyle ilişkilidir.

_shopify_y

Shopify'ın analiz paketiyle ilişkilidir.

_shopify_s

Shopify'ın analiz paketiyle ilişkilidir.

_shopify_fs

Shopify'ın analiz paketiyle ilişkilidir.

_landing_page

Shopify platformunda oluşturulan web sitesi tarafından belirlenir ve açılış sayfalarını izlemek için kullanılır.

_shopify_sa_t

Shopify tarafından belirlenir ve pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili analizler için kullanılır.

_shopify_sa_p

Shopify tarafından belirlenir ve pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili analizler için kullanılır.

secure_customer_sig

Shopify platformunda oluşturulan web sitesi tarafından belirlenir ve müşteri girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.

cart_currency

Shopify tarafından belirlenir web sitesinde güvenli ödeme ve ödeme işlevi için kullanılır.

_orig_referrer

Shopify platformunda oluşturulan web sitesi tarafından belirlenir ve alışveriş sepetiyle birlikte kullanılır.


ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER VE KULLANIM AMAÇLARI

İnternet sitemizde kullanılan üçüncü taraf çerezleri ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

ÇEREZ İSMİ
ÇEREZ KULLANIM AMACI

 fr

Facebook tarafından kullanıcılara alakalı reklamlar göstermek ve reklamları ölçmek ve geliştirmek için ayarlanır. Çerez ayrıca Facebook pikseli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde kullanıcının web üzerindeki davranışını izler.

 _ga

Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi, oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve ilk sdefa gelen ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir numara tanımlar.

 _gid

Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve web sitesi performs analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak, ziyaret ettikleri sayfalar gibi veriler anonim olarak  toplanır.

__cfduid

CloudFare gibi cdn hizmetleri tarafından kullanılan çerez, paylaşılan bir IP adresinin arkasındaki bireysel istemcileri tanımlamak ve tanımlanan her istemci için güvenlik ayarları uygulamak için kullanılır. Web uygulamasındaki başka bir kullanıcı kimliğiyle örtüşmez ve kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgiyi saklamaz.

_gat

Google Universal Analytics tarafından, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlamak ve talep oranını düşürmek için yüklenir.


ÇEREZLER VASITASIYLA KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Site ziyaretçilerinin hareketlerini takip etmek,
 • Ziyaretlerinizi uygun bir şekilde gerçekleştirmenizi temin etmek ve bir sonraki ziyaretinizde bilgilerinizin hatırlanmasını sağlamak,
 • Site yapısını ve içeriğini iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Ziyaretçi kullanımlarını istatistiksel olarak değerlendirmek; internet sitesi trafiğini takip etmek,
 • İnternet sitesinde yer alan içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Ziyaretçi tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler sunabilmek.


ÇEREZLER VASITASIYLA KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNETİMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket, çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi, Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlemektedir. Verileriniz çerezler aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.


ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat, çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda Sitenin bazı özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir. Sitenin işlerliği için zorunlu olan bazı çerez çeşitlerinin (teknik çerezler gibi) engellenmesi ise mümkün değildir.

Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında, aşağıda tarayıcınıza özgü linke tıklayarak yardım alabilirsiniz:


İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen birtakım haklara sahiptir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizi işliyor isek buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi -var ise- aktardığımız üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
 • Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
 • İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işlediğimiz durumlarda, vermiş olduğunuz açık rızanızı, bizimle iletişime geçerek her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

 • İnternet sitemizin “Kişisel Verilerin Korunması” başlığında yer verdiğimiz Başvuru Formu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz,
 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [info@salihagaoglu.com] adresine e-posta gönderebilirsiniz,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih